Welkom bij Groen Zon Expertise
085 - 064 51 77
Ma t/m Vr: 08:00 - 18:00

 Diensten van Groen Zon Expertise

Bij het realiseren van een zonnepark kunt u Groen Zon Expertise op uiteenlopende momenten inzetten. We kunnen u bij een deel van het totale traject begeleiden, maar kunnen u ook van idee tot na de oplevering ontzorgen. We vertellen u hieronder meer over onze diensten.

De kennis en ervaring van Groen Zon Expertise komen voort uit het realiseren en exploiteren van onze eigen zonneweide en het adviseren en begeleiden van partijen bij nieuwe zonneparken. Als senior adviseur geeft Groen Zon Expertise u doordacht en ...
Groen Zon Expertise is ook in te zetten als projectleider van uw zonnepark. We zijn dan uitvoerder van de adviseur. Deze adviseur kunnen we zelf zijn of een externe partij.
In de rol van aannemer heeft Groen Zon Expertise contact met alle partijen die het zonnepark gaan aanleggen. U kunt daarbij denken aan de leverancier van zonnepanelen en van toeleverende materialen,
Als mede-participant wordt Groen Zon Expertise samen met u als opdrachtgever eigenaar van het zonnepark. Er kunnen zelfs meerdere partijen zijn die samen in de zonneweide participeren.
Groen Zon Expertise kan ook een zonnepark ontwikkelen op uw grond. Daarbij pachten wij de grond voor een bepaalde tijd en realiseren daarop een zonneweide.
Heeft u geschikte grond om een zonneweide te realiseren, maar wilt u deze grond verkopen, dan kan Groen Zon Expertise, samen met investeerders, eigenaar worden van de grond.

Bemiddelaar in zakelijke energieafnemers

Om een zonnepark rendabel te kunnen maken, is de afzet van opgewekte zonne-energie essentieel. Groen Zon Expertise kan bemiddelen tussen zogenaamde programmaverantwoordelijken om voor u de beste afzetdeal te sluiten.

O&M: Operations & Maintenance

Zodra een zonnepark is gerealiseerd, moet het worden onderhouden. Ook is het verstandig om steeds te monitoren of de productie van zonne-energie renderend is. Groen Zon Expertise kan de operationele zaken verzorgen en het onderhoud regelen, waarbij we u bijvoorbeeld adviseren over de frequentie van regulier onderhoud en de te nemen acties bij een storing. Met forecasting (voorspellen) heeft Groen Zon Expertise veel meerwaarde voor uw zonnepark.

Verzekeringen en cameratoezicht

Denk bij het opzetten van een zonnepark ook aan verzekeringen en cameratoezicht. Voordat Theo Groen jr. adviesbureau Groen Zon Expertise had opgericht, was hij actief als agrarisch en bedrijfskundig schade-expert bij verzekeringsmaatschappijen. Met Groen Zon Expertise zetten wij deze kennis graag in voor partijen die een zonneweide willen realiseren en alles goed geregeld willen hebben rondom verzekeringen en cameratoezicht, afrastering en toeganscontrole.